เกี่ยวกับ kukkai.org


kukkai.org เป็นแหล่งรวมโจทย์ปัญหา (ทุกอย่างที่เราได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้) มานำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับโจทย์นั้นๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย


ในระยะแรก เราจะเริ่มจากโจทย์คณิตศาสตร์ ที่เขียนโดยนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (TU Gifted Math) เช่น โจทย์จากการแข่งขัน TUGMOs และโจทย์จากหนังสือ EXIMIUS ซึ่งเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


เราเคยมีส่วนถาม-ตอบเกี่ยวกับโจทย์แต่ละข้อ และวิธีทำของโจทย์บางข้อครับ แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแล (ค่าโฮสติ้ง) สูงเกินไป เราจึงงดบริการส่วนถาม-ตอบนั้นไป


ถ้าเว็บไซต์มีข้อผิดพลาด ใช้งานยาก หรือควรปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใด กรุณา ติดต่อเรา ด้วยครับ