จดหมายเหตุ


25 กรกฎาคม 2552
 • ใส่ภาพเวลาตอบคำถามได้
 • ทำ meta description ให้ดูดีขึ้น

24 กรกฎาคม 2552
5 กรกฎาคม 2552
 • เพิ่มโจทย์ TUMSO ครั้งที่ 2, TUMSO ครั้งที่ 3 รอบที่ 1 และ TUMSO ครั้งที่ 4

3 กรกฎาคม 2552
 • เพิ่มโจทย์ Zenith ครบทั้งเล่ม

1 กรกฎาคม 2552
 • เพิ่มโจทย์ TUMSO ครั้งที่ 1 และ TUMSO ครั้งที่ 5

26 มิถุนายน 2552
 • เพิ่มโจทย์ TUGMOs ครั้งที่ 4

30 พฤษภาคม 2552
 • เพิ่มโจทย์ Zenith ชุดที่ 1

19 พฤษภาคม 2552
 • เพิ่มโจทย์ TUMSO ครั้งที่ 6

17 พฤษภาคม 2552
16 พฤษภาคม 2552
 • เปลี่ยนหน้าแรกให้แสดงความคิดเห็นใหม่
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความของตนเองได้
 • เริ่มใช้ระบบการตรวจสอบวิธีทำ

12 เมษายน 2552
 • เพิ่มโจทย์ TUGMOs ครั้งที่ 6
 • เปลี่ยนมาใช้ Creative Commons ภาษาไทย

13 มีนาคม 2552
 • แก้ไขให้สามารถโพสต์วิธีทำได้

8 มีนาคม 2552
 • สามารถดาวน์โหลดชุดข้อสอบได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

26 มกราคม 2552
 • สามารถดาวน์โหลดชุดข้อสอบเป็น PDF ได้
 • เพิ่มโจทย์ TUGMOs ครั้งที่ 5

19 มกราคม 2552
 • กุ๊กไก่ออกจากไข่
 • มีโจทย์ TUGMOs ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3

28 ธันวาคม 2551
 • เริ่มออกแบบเว็บไซต์ จากเศษกระดาษสู่โค้ดบรรทัดแรก

ต้นๆ ธันวาคม 2551
 • เก็บรวบรวมโจทย์ที่กระจัดกระจายได้จำนวนหนึ่ง
 • แต่ยังไม่ได้ทำอะไร

15 พฤศจิกายน 2551
 • รู้สึกได้ว่าควรจะทำอะไรซักอย่าง เพื่อไม่ให้โจทย์ที่มีหายไปตามกาลเวลา